melem za hemoroide

1 post

krema za hemoroide

Hemoroide imamo skoro svi. Najčešće se ne ogledaju nikakvim simptomima i nisu bolni. Hemoroidni jastučići predstavljaju normalnu strukturu završnog dela čmarnog creva koji obezbjeđuju hermetičnost i kontrolu tečnosti i gasova. Izgrađeni su od krvnih sudova, mišićnih i elastičnih vlakana i vezivnog tkiva. Smešteni su ispod sluzokože. O hemoroidnoj bolesti govorimo […]