regulacija šećera

1 post

polisaharidi

Regulacija šećera u krvi dijabetes Najosnovnija podela ugljenih hidrata je na: Polisaharide Disaharide Monosaharide Najpoznatiji polisaharidi su skrob (biljni) celuloza i glikogena (životinjski). Čovek iskorištava skrob iz biljaka i glikogen koji je životinjski polisaharid dok za celulozu u digestivnom traktu ne postoji enzim koji bi je razložio na osnovni sastojak. […]