Detoxamin

Detoxamin pokazuje veoma visoku antioksidativnu aktivnost ne samo predupređujući dejstvo slobodnih radikala, već svojim kapacitetom vezivanja katjona smanjuje mogućnost njihovog nastanka. Kod pacijenata koji zbog teškog kliničkog stanja ili iz nekih drugih razloga ne mogu da neutrališu delovanje oksidativnog stresa, detoxamin može da poboljša efekte i učinak terapije kao i da dovede do poboljšanja opšteg stanja i da dovede do smanjenja subjektivnih tegoba, povećanja apetita, regulacije rada digestivnog trakta. Detoxamin ima izuzetne i pozitivne efekte kod malignih tumora, s jedne strane pomaže oporavak a sa druge strane povećava učinak hemoterapije, te dovodi do poboljšanja opšeg stanja bolesnika aktivacijom limfocita i interleukina. Primenjen kod osteoporoze, dovodi do povećanja gustine kostiju, povećavajući resorpciju kalcijuma.

Intenzivni fizički napor kao i intenzivan spotski trening, a posebno nestručno doziran i vođen trening, dovodi do direktnog povećanja slobodnih radikala i laktatnih supstanci u krvi. Posledice oksidativnog stresa i povećanja laktata kod sportista su brojne. U lakšim slučajevima manifestuju se bolovima u mišićima, zamorom, usporenim oporavkom, a u težim slučajevima i trajnim oštećenjem mišića. U ekstremno visokom porastu laktata u krvi, kada govorimo o laktoacidozi, kao rezultat oksidativnog stresa i teškog poremećaja opšteg stanja javlja se mučnina, povraćanje, dehidratacija, a u najtežim oblicima nastaje šok, laktoacidična koma i dolazi do prestanka rada bubrega.

Showing all 3 results