web
statistics

Uvecanje prostate simptomi i lecenje

Uvecanje prostate simptomi i lecenje

uvecanje prostate

Benigna hiperplazija prostate (BHP) je nemaligni, prekomerni rast ćelija prostate. Kako se hiperplazija razvija, tako se uretra (cev kojom urin izlazi iz bešike) postepeno sužava što dovodi do velikog broja neugodnih i uznemirujućih simptoma.

Učestalost BHP povećava se s godinama. Tako je uobičajeno, da se kaže da će “svi muškarci dobiti benignu hiperplaziju prostate ako požive dovoljno dugo”. Određeni stupanj BHP prisutan je u 80% muškaraca starijih od 40 godina, a ta se brojka povećava na 95% muškaraca starijih od 80 godina.
uvecanje prostate

Još ne postoji zadovoljavajuće objašnjenje za nastanak BHP. Muški bi hormoni mogli igrati određenu ulogu, ali niko ne zna da li stimulišu hiperplaziju ili samo pružaju povoljnu uslove za njen razvoj. Sledeće objašnjenje za BHP bilo bi da razmnožavanje ćelija nadmašuje njihovu smrt u određenoj životnoj dobi muškarca. Bez obzira na uzrok, BHP može negativno uticati na bešiku i na mokraćni sistem uopšte.

Kako tumor zadire u mokraćnu cev, pražnjenje bešike je otežano što zahteva jaču kontrakciju mišića ćelije bešike, detrusora, da bi došlo do isticanja mokraće. To funkcioniše neko vreme, a onda detrusor postaje deblji i jači da bi uspešno kompenzovao povećani napor. Na kraju detrusor gubi sposobnost pritiska mokraće kroz suženu uretru. Bešika se više ne može potpuno isprazniti i tada se javlja većina simptoma. Manje od polovine svih muškaraca obolelih od BPH imaju simptome koji uključuju:

usporeno ili odloženo mokrenje
slab mlaz
nepotpuno pražnjenje (nagon za mokrenjem odmah nakon mokrenja)
isprekidanost (prekid mlaza tokom pražnjenja bešike)
kapanje (kapanje mokraće koje traje nekoliko sekundi pri kraju mokrenja)
nokturija (potreba za mokrenjem 2 do 3 puta tokom noći)
dizurija (bol pri mokrenju)
hematurija (prisutnost krvi u mokraći)
retencija mokraće (zastoj mokraće)
učestalije mokrenje
urgentno mokrenje (jak i iznenadan nagon za mokrenjem)
inkontinencija (nekontrolisano isticanje mokraće)

Simptomi BHP mogu se podeliti u dve kategorije – opstruktivni i iritativni simptomi. Opstruktivni su direktna posledica uticaja BHP na uretru, a iritativni su manifestacija nestabilnosti detrusora usled opstrukcije. Kod nekih muškaraca s BHP postoji opstrukcija ali bez simptoma – to je tzv. tihi prostatizam. Opstruktivni simptomi uključuju usporeno ili odloženo mokrenje, slab mlaz, isprekidanost, nepotpuno pražnjenje i kapanje na kraju mokrenja. Iritativni simptomi uključuju učestalost, noćno mokrenje, urgentno mokrenje, inkontinenciju, dizuriju, hematuriju, infekciju mokraćnog sistema i retenciju mokraće.
uvecanje prostate

Digitorektalni pregled (pregled prostate prstom kroz debelo crevo) otkriva povećanu i mekanu prostatu. Može se meriti brzina protoka urina. Merenje zaostalog urina (količina urina preostalog u bešici nakon mokrenja). Ispitivanje pritiska urina tokom mokrenja. Moguće je napraviti analizu urina kako bi se proverilo sadrži li krv ili je li prisutna infekcija. Urinokultura u slučaju infekcije. Cistouretrogram, analiza krvi – antigen specifičan za prostatu (PSA), cistoskopija.

Koriste se :alfa 1 blokatori, finasterid, nekada antibiotici. Hirurško lečenje – operacija je obično indikovana kod muškaraca sa simptomima inkontinencije, krvi u urinu, retencije mokraće i rekurentnih infekcija urinarnog trakta. Transuretralna resekcija prostate (TURP) je najčešći hirurški zahvat kod benigne hiperplazije prostate. Otvorena prostatektomija se obično izvodi uz opštu ili spinalnu anesteziju. Ovaj zahvat je dugotrajan i potreban je boravak u bolnici u trajanju od sedam do deset dana.

smanjenje volumena prostate

Leave a comment