web
statistics

Zeolit Detoxamin čišćenje organizma

Zeolit Detoxamin čišćenje organizma

Zeolit (klinoptilolit) je prirodni silikatni materijal rešetkaste porozne strukture, sa mikroporama, nastao mešanjem vulkanske lave sa podzemnim alkalnim vodama u posebnim geološkim uslovima, u milenijumskom vremenskom periodu. Kristalna rešetka se sastoji od silicijuma ( SiO4 ) i aluminijuma ( AlO4 ), a u ovim jakim rešetkastim mrežama nalaze se katjoni kao što su kalcijum, magnezijum, natrijum i kalijum. Zahvaljujući ovakvoj strukturi, zeolit poseduje veoma snažnu sposobnost jonske donacije navedenih katjona uz istovremenu apsorptivnu sposobnost. Stoga se već dugo upotrebljava u poljoprivredi, kao dodatak zemljištu u cilju njegovog čišćenja da bi se smanjila količina pesticida, herbicida i pojačala kontrola veštačkih đubriva, a takođe i sačuvala njegova vlažnost. Upotrebljava se kao oplemenjivač hrane za stoku, jer se njegovim dodatkom u ishrani stoke znatno smanjuje koncentracija aflotoksina u mleku, kao i u žitaricama korišćenim za ishranu domaćih životinja. Koristi se za detoksifikaciju štala, za čišćenje nuklearnih postrojenja, te industrijskih otpadnih voda i vodotoka. Nakon katastrofe u Černobilu, 1986. godine, da bi se izvršila njegova dekontaminacija posle nuklearne katastrofe, upotrebljeno je 500.000 tona klinoptilolita. U dekontaminaciji reke Dnjepar, korišćenjem klinoptilolita smajena je koncentacija Cs iz otpadnih voda atomske centrale za 95%.

Zeolit se širom sveta koristi takođe za humanu upotrebu, i to kao suplement koji je preko 20 godina poznat kao jedan od najboljih „čistača“ i detoksifikatora ljudskog organizma. Da bi se pojačao efekat i delovanje klinoptilolita, on se obrađuje posebnim tehnološkim postupkom, koji je patentom zaštićen.

Sam postupak naziva se AKTIVACIJA, a njime se prirodni zeolit aktivira i poprima nova fizička svojstva kojima povećava svoju aktivnu površinu i pojačava apsorpcionu moć. Pored toga zeolit u procesu AKTIVACIJE takođe pojačava i jonsku izmenu kao i kapacitet elektronske donacije tako da je mnogo delotvorniji od polaznog proizvoda.

Dok klinoptilolit koji nije aktiviran ima apsorpcionu sposobnost od 300 m2/kg, aktivacijom njegova apsorpciona sposobnost iznosi 1000 m2/kg. Tako aktiviran klinoptilolit postaje DETOXAMIN. Zahvaljujući svojoj sposobnosti jonske donacije, detoxamin ima visoko izraženi afinitet prema teškim metalima, pa olovo, živa, kadmijum i drugi teški metali bivaju privučeni i vezani u njegovu rešetku i na takav način eliminisani iz organizma.

Oksidativni metabolizam je najdelotvorniji način stvaranja energije neophodne ćeliji, ali on sa druge strane dovodi do formiranja slobodnih radikala koji oštećuju biološke strukture, lipidnu ćelijsku membranu, DNK, te ćelijske organele. Povećanu produkciju i stvaranje slobodnih radikala u telu uzrokuje i zagađenje životne sredine (zagađenje vazduha, teški metali, pesticidi), UV zračenje, ishrana bogata mastima, duvan, alkohol, neadekvatna fizička aktivnost, metabolizacija nekih lekova (oralni kontraceptivi). Oksidatvni stres igra značajnu ulogu u nastanku arteroskleroze (a samim tim u nastanku infarkta miokarda i moždanog udara), šećerne bolesti, reumatskih obolenja, zaraznih bolesti, katarakte, malignih tumora, te prouzrokuje prerano starenje. Antioksidansi su supstance koje svojim delovanjem smanjuju produkciju ili ubrzavaju eliminaciju slobodnih radikala koji su već formirani.

Detoxamin pokazuje veoma visoku antioksidativnu aktivnost ne samo predupređujući dejstvo slobodnih radikala, već svojim kapacitetom vezivanja katjona smanjuje mogućnost njihovog nastanka. Kod pacijenata koji zbog teškog kliničkog stanja ili iz nekih drugih razloga ne mogu da neutrališu delovanje oksidativnog stresa, detoxamin može da poboljša efekte i učinak terapije kao i da dovede do poboljšanja opšteg stanja i da dovede do smanjenja subjektivnih tegoba, povećanja apetita, regulacije rada digestivnog trakta. Detoxamin ima izuzetne i pozitivne efekte kod malignih tumora, s jedne strane pomaže oporavak a sa druge strane povećava učinak hemoterapije, te dovodi do poboljšanja opšeg stanja bolesnika aktivacijom limfocita i interleukina. Primenjen kod osteoporoze, dovodi do povećanja gustine kostiju, povećavajući resorpciju kalcijuma.

Intenzivni fizički napor kao i intenzivan spotski trening, a posebno nestručno doziran i vođen trening, dovodi do direktnog povećanja slobodnih radikala i laktatnih supstanci u krvi. Posledice oksidativnog stresa i povećanja laktata kod sportista su brojne. U lakšim slučajevima manifestuju se bolovima u mišićima, zamorom, usporenim oporavkom, a u težim slučajevima i trajnim oštećenjem mišića. U ekstremno visokom porastu laktata u krvi, kada govorimo o laktoacidozi, kao rezultat oksidativnog stresa i teškog poremećaja opšteg stanja javlja se mučnina, povraćanje, dehidratacija, a u najtežim oblicima nastaje šok, laktoacidična koma i dolazi do prestanka rada bubrega.

Studije sprovedene sa korišćenjem detoxamina pokazuju da se nakon dvonedeljnog korišćenja detoxamin kapsula u dozi od 3 puta dnevno po 3 kapsule, i to u toku intenzivnog treninga, nivo laktata u krvi smanjuje za 46,9%. Lokalna aplikacija detoxamin praha dovodi do ubrzanog zarastanja rana zahvaljujući vezivanju eksudata iz rane i njenom zasušenju. Primena detoxamin praha kod rana koje su teško izlečive, kod venskih i arterijskih ulceracija, usnih i genitalnih herpesa dokazano je brže i bezbolno zarastanje bez pratećih komplikacija. Takođe su postignuti odlični rezultati u sanaciji mladalačih akni uz kombinovanu oralnu i lokalnu primenu detoxamina. Izuzetno je važno naglasti da detoxamin deluje iz gastrointestinalnog trakta, da se ne resorbuje, da nije toksičan, da se ne akumulira u unutrašnjim organima, te da ne postoji toksična niti letalna doza.

Kombinujući sva ova pobrojana svojstva klinoptilolita sa supstancama koje takođe imaju izuzetno visoko mesto u zaštiti zdravlja i u povećanju naših mogućnosti kao što su Glukomannan, matični mleč, akai-bobice, došli smo do proizvoda kojima se ponosimo i koje ćemo detaljnije predstaviti na sledećim stranama. Vodeći računa o kvalitetu biljnih i mineralnih sastojaka, obradom u visoko zahtevnim tehnološkim uslovima, proizvođač detoxamin proizvoda garantuje visok kvalitet i delotvornost svih proizvoda.

Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

Download

Leave a comment